Trường trung cấp Đông Đô

Khóa học lẩu nướng mở quán kinh doanh
Khóa học lẩu nướng mở quán kinh doanh
Khóa học đầu bếp việt tại Hà Nội
Khóa học đầu bếp việt tại Hà Nội

21

Năm phát triển

7

Ngành đào tạo

3

Hệ đào tạo

21000

Sinh viên Tốt nghiệp