Đào tạo và cấp chứng chỉ

Đào tạo cấp chứng chỉ ở Hà Nôi, Thư viện thiết bị,Hành Chính Văn Thư, Văn Thư Lưu Trữ, Nấu Ăn, Kế Toán, Học 1 tháng để xét biên chế, công chức viên chức